Soňky habarlar

Arhiw

Howa maglumaty: 27-nji iýul

08:3127.07.2021
0
6466
Howa maglumaty: 27-nji iýul

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 27-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Aşgabatda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +27... +29° maýyl, gündizine +38... +40° yssy bolar. Howanyň basyşy 733 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Balkan welaýatynda: az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28° maýyl, gündizine +37... +42° yssy, kenarýaka etraplarynda +31... +36° maýyl bolar.

Türkmenbaşy şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 748 mm, çyglylygy 20 — 40 %.

Awazada: howa +33... +35°, basyşy 755 mm, çyglylygy 25 — 45 %.

Balkanabat şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 756 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Ahal welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +24... +29° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Änew şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 737 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Tejen şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 735 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Mary welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 18 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +25... +30° maýyl, gündizine +35... +40° yssy bolar.

Mary şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 732 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Baýramaly şäherinde: howa +38... +40°, basyşy 731 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Lebap welaýatynda: açyk howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metr, käýerlerinde 19 metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +23... +28° maýyl, gündizine +36... +41° yssy bolar.

Türkmenabat şäherinde: howa +37... +39°, basyşy 734 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Kerki şäherinde: howa +39... +41°, basyşy 727 mm, çyglylygy 5 — 25 %.

Daşoguz welaýatynda: az bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +22... +27° maýyl, gündizine +33... +38° yssy bolar.

Daşoguz şäherinde: howa +36... +38°, basyşy 748 mm, çyglylygy 10 — 30 %.

Köneürgenç şäherinde: howa +34... +36°, basyşy 750 mm, çyglylygy 15 — 35 %.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň