Berdimuhamedow «Türkmenbaşy» PTB-na ýolbaşçy belledi

23:3721.07.2021
0
8439
Berdimuhamedow «Türkmenbaşy» PTB-na ýolbaşçy belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jumagylyç Pirmuhammedowiç Jumagylyjowy «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy wezipesine saýlamak hakynda bu bankyň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2021-nji ýylyň 9-njy iýulynda çykaran 1-nji karary tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň