Soňky habarlar

Arhiw

Magtymguly adyndaky TDU şu ýyl geçen ýylkydan 100 talyby kän kabul eder

11:2216.07.2021
0
2204
Magtymguly adyndaky TDU şu ýyl geçen ýylkydan 100 talyby kän kabul eder

Häzirki wagtda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hünärmen maksatnamasy esasynda tölegsiz hem tölegli esasda jemi 14 ugur boýunça, şol sanda bakalawrlary we magistrleri taýýarlamagyň ugurlaryna-da dalaşgärler kabul edilýär. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Täze okuw ýylyndan bu ýokary okuw mekdebinde astronomiýa hünäriniň açylýandygyny-da aýtmalydyrys. Bu hünär boýunça 10 adam okuwa kabul ediler. Şeýle-de rus dili we edebiýaty fakultetine 25 adamyň artyk alynjakdygyny bellemek gerek. Geçen okuw ýylynda talyplyga kabul edilen ýaşlaryň sanyndan şu ýyl olaryň 100-e golaýynyň köpdügi has-da ýakymlydyr.

Netijede, täze okuw ýylynda bu baýry ýokary okuw mekdebine 1 müň 842 talyp kabul ediler. Häzirki günlerde ýurdumyzyň beýleki ýokary okuw mekdeplerine hem talyplyga dalaşgärleriň resminamalaryny kabul etmek boýunça işler gyzgalaňly alnyp barylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň