Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky walýuta amallarynyň mukdary 4 million ABŞ dollaryna ýetdi

22:3511.07.2021
0
2443
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky walýuta amallarynyň mukdary 4 million ABŞ dollaryna ýetdi

Şu hepdäniň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwda amallarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Türkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiasiýa kerosinini, suwuklandyrylan gaz (“Türkmengaz” SC) we polietilen satyn aldylar. Gazobeton blogy Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileriniň arasynda baglaşylan şertnamanyň esasy mowzugyna öwrüldi.

Mundan başga-da, pagta ýüplügi daşary ýurt walýutasyna satyldy. Alyjy ýurtlar: BAE we Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy 3 million 898 müň ABŞ dollaryndan geçdi.

Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň söwdagärleri pagta ýüplük satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy 6 million 987 müň manatdan gowrak boldy.

Bir hepde öň Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky walýuta amallarynyň mukdary 24 million ABŞ dollaryndan geçdi

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň