Soňky habarlar

Arhiw

«Instagram» mümkinçiliklerini giňeldýär

14:4326.06.2021
0
3796
«Instagram» mümkinçiliklerini giňeldýär

― Indi meşhur sosial ulgamyň ulanyjylary üçünji tarap programmalaryny ulanmazdan stasionar kompýuterlerden neşir iberip bilerler ― diýip, «rbc.ru» habar berýär.

«Facebook»-yň metbugat sekretary Kristin Paýyň pikirine görä, häzir ulanyjylaryň köpüsi «Instagram»-a kompýuterden girýär we bu prosesi gowulandyrmak üçin kompaniýa «brauzer arkaly Instagram-a ibermek mümkinçiligini» synagdan geçirýär.

Mundan ozal, «Instagram»-iň dolandyryşy iş stoly wersiýasynyň döredilmegine garşydy, sebäbi bu programma ilki bilen smartfon ulanyjylary üçin döredilipdi. Emma wagtyň geçmegi bilen ulanyjylar ony kompýuterde has işjeň peýdalanyp başladylar.

Hünärmenleriň pikiriçe, «Instagram»-yň täzelikleri geljekde beýleki meşhur platformalardan ulanyjylary özüne çekjek bu hyzmat üçin giň gerimli ösüş meýilnamasynyň bir bölegidir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň