Mary şäheri 2015- nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edildi

12:0130.11.2014
0
2323

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň