Soňky habarlar

Arhiw

«Windows 11» hem mugt bolar

15:5617.06.2021
0
3709
«Windows 11» hem mugt bolar

«Ixbt.com»-yň habar bermegine görä, «Windows 11» operasion ulgamy hem «Windows 7» we «Windows 8.1» ýaly köne ulgamlar ýaly mugt berler.

Çeşmeler bu gadamyň «Windows 11» gurluşy bilen syzdyrylan «Windows 7» we «Windows 8.1»-i goldamak üçin döredilen käbir önümleriň konfigurasiýa açarlaryna esaslanýandygyny aýdýarlar.

Şol bir wagtyň özünde ulanyjy ilki «Windows 8.1»-e geçip, soňra bolsa «Windows 11»-i gurnasa, «Windows 8» üçin mugt täzelenme mümkin bolar.

Şeýle-de bolsa, «Windows 7» we «Windows 8.1» ulanyjylary üçin mugt täzelenme hökmünde işe girizilen «Windows 10» henizem elýeterli.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň