Soňky habarlar

Arhiw

BSGG: soňky bir hepdede koronowirus bilen kesellänleriň sany 12 göterim azaldy

19:1716.06.2021
0
3009
BSGG: soňky bir hepdede koronowirus bilen kesellänleriň sany 12 göterim azaldy

BSGG-nyň täzelenen maglumatlaryna görä, 7-nji iýundan 13-nji iýuna çenli dünýäde koronowirus keseliniň 2,6 million ýokuşmasy hasaba alyndy, bu bolsa geçen hepde bilen deňeşdirilende 12 göterim pesdir.

Mundan başga-da, BSGG COVID-19-dan ölenleriň 2 göterim azalandygyny belleýär.

«Rg.ru.»-nyň habaryna görä, ýokuşanlaryň aglaba bölegi Hindistanda hasaba alyndy.

BSGG-nyň maglumatlaryna görä, alty yklymyň bäşisinde kesel azalýar. Şonuň üçin Günorta-Gündogar Aziýada ýokuşanlaryň sany 27, Ýewropada 13 göterim azaldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň