Ekwadorda ýer titredi

19:0716.06.2021
0
1946
Ekwadorda ýer titredi

Ýuwaş ummanynyň Ekwadora degişli kenarlarynda 5.2 ball ululykda ýer titremesi hasaba alyndy.

Bu barada ýurduň Milli geofiziki instituty habar berdi.

Seýsmologlaryň pikirine görä, ýer titremeler ýerli wagt bilen 15-30 aralygynda hasaba alyndy. Ýer titremeleriň merkezi Puerto Lopez kantonynyň kenaryndan 29 kilometr uzaklykda, 2,15 kilometr çuňlukda boldy.

«Pidalar we weýrançylyklar barada heniz maglumat ýok» diýip, «Izwestiýa» habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň