Soňky habarlar

Arhiw

«AstraZeneca» sanjymyny döredenler Ýelizawetta II tarapyndan rysarlyk derejesi bilen sylaglanyldy

12:4614.06.2021
0
2223
«AstraZeneca» sanjymyny döredenler Ýelizawetta II tarapyndan rysarlyk derejesi bilen sylaglanyldy

Beýik Britaniýanyň şazenanynyň doglan gününiň 95 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralarda koronowirus ýokanjyna garşy sanjym döredenler sylaglanyldy.

Şazenany Ýelizelizaweta II «AstraZeneca» sanjymynyň işlenip düzülmegine gönüden-göni gatnaşan Oksford uniwersitetiniň ýedi alymyna rysarlyk derejesini berdi.

Mundan başga-da, saglyk, medeniýet we sungat, sport, haýyr-sahawat we beýleki ugurlar boýunça hyzmatlary üçin 260-dan gowrak adama dürli derejeler berildi.

Iňlis imperiýasynyň bu ordeni 1917-nji ýylda korol Jorj V tarapyndan döredildi. Bu baýragyň bäş derejesi bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň