Aşgabatdaky Altin Yildiz dükany döwrebap egin-eşikleriň toplumyny arzanladylan bahadan satyn almaga çagyrýar

20:0911.06.2021
0
6288
Aşgabatdaky Altin Yildiz dükany döwrebap egin-eşikleriň toplumyny arzanladylan bahadan satyn almaga çagyrýar

«Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde ýakynda açylan Altin Yildiz Classics dükany tomus möwsümi üçin döwrebap egin-eşikleriň toplumyny arzanladylan bahadan alyjylara hödürleýär.

Arzanladyş Altin Yildiz haryt nyşanly jins balaklarynyň we batniklarynyň söwdasyna degişlidir. Altin Yildiz haryt nyşanynyň jins balagy we batnigi bilelikde 50% arzanladyş bilen 1399 manat bahadan satylýar.

Alyjylar üçin arzanladyş bu haryt nyşanly önümleriň jins balagynyň we batniginiň bilelikde satyn alnan ýagdaýynda hereket edýär.

Arzanladyş indiki anna gününe çenli dowam edýär.

Habarlaşmak üçin belgiler: +993 63719447, +993 62972769.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň