Soňky habarlar

Arhiw

TDHÇMB-de daşary ýurt puluna ABŞ-nyň 9,8 million dollary möçberinde geleşik baglaşyldy

23:0006.06.2021
0
4079
TDHÇMB-de daşary ýurt puluna ABŞ-nyň 9,8 million dollary möçberinde geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystanyň, Maltanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen EKO-93 kysymly awtobenzini, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakuum gazoýlyny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, gazagystanly, gyrgyzystanly telekeçiler daşary ýurt puluna gazbeton böleklerini we boýalan tüýjümek önümleri satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 9 million 807 müň dollaryndan gowrak boldy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri bahasy 10 million 250 müň manatlyk nah ýüplügini satyn aldylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň