Soňky habarlar

Arhiw

Şu gün Türkmenistanda Awazada dynç aljaklar üçin gyzgyn telefon belgisi işläp başlady

10:5901.06.2021
0
37773
Şu gün Türkmenistanda Awazada dynç aljaklar üçin gyzgyn telefon belgisi işläp başlady

Şu gün Türkmenistanda 119 gyzgyn telefon belgisiniň işläp başlaýandygyny ýatladýarys.

Bu belgi arkaly Türkmenistanyň raýatlary «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak bilen bagly sowallaryna jogap tapyp bilerler.

Gyzgyn telefon belgisiniň 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli işlejekdigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň