Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda şäherara demir ýol gatnawlary doly dikeldildi

13:1731.05.2021
0
59337
Türkmenistanda şäherara demir ýol gatnawlary doly dikeldildi

«Demirýollary» AGPJ-nyň resmi web sahypasynda habar berlişi ýaly, Türkmenistanda şäherara ýolagçy demir ýol gatnawlary täzede hereket edip başlady.

Habarda bellenilişi ýaly, Aşgabat — Türkmenbaşy — Aşgabat we Türkmenbaşy —Türkmenabat — Türkmenbaşy ugurlary boýunça otly gatnawlary öňki tertibe gaýdyp geldi.

2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan başlap, ýurtda ýolagçy otlylary Türkmenabat — Gazojak — Türkmenabat, Türkmenabat — Amyderýa — Türkmenabat we Mary —Serhetabat — Mary ugurlary gatnap başlar.

Türkmenistanda mart aýynda aýyndan başlap, Aşgabat — Türkmenabat — Aşgabat — Mary şäher, aprel aýyndan başlap bolsa Aşgabat — Daşoguz — Aşgabat ugurlary boýunça arassaçylyk we sanitariýa talaplaryna laýyklykda, otly gatnawy ýola goýlupdy.

«Demirýollary» AGPJ-nyň resmi web sahypasynda, şeýle hem Android we iOS ulgamlar arkaly işleýän telefonlardyr planşetler üçin niýetlenen programmalar arkaly ýolagçy petegini onlaýn satyn alyp bolýar. Bu hyzmat ähli welaýat merkezlerinde, şäherlerde we etraplarda işleýär. Hyzmaty ulanmak üçin internete girmek ýeterlikdir.

Otly gatnawlarynyň tertibi bilen şu ýerden tanşyp bilersiňiz!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň