«Aşgabat» medeni-dynç alyş seýilgähi gaýtadan işläp başlady

10:1307.05.2021
0
7159
«Aşgabat» medeni-dynç alyş seýilgähi gaýtadan işläp başlady

«Aşgabat» medeni-dynç alyş seýilgähi täzeden doly güýjünde işläp başlady. Bu barada «Türkmenportala» seýilgähiň dolandyryşy tarapyndan habar berildi.

Seýilgäh her gün ir sagat 10-dan agşam 22-ä çenli işlär. Her hepdäniň çarşenbe güni bolsa arassaçylyk güni bolar.

Seýilgähiň işine 2020-nji ýylyň 16-njy iýulynda wagtlaýyn çäklendirmeleriň girizilendigini ýatladýarys. Bu çäklendirmeler ýokanç keselleriň ýaýramak töwekgelçiliginiň öňüni almak maksady bilen girizildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň