Arhiw

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy maý aýyndaky iş tertibi barada maglumat berdi

18:2930.04.2021
0
8167
Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy maý aýyndaky iş tertibi barada maglumat berdi

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy resmi saýtynda 10 ― 11-nji maýdaky iş tertibi barada habar berdi. Berlen habara görä, ilçihana şol günlerde işlemez.

9-njy maý ― Ýeňiş güni bu ýyl ýekşenbä düşýär. 11-nji maýda bolsa Berlarus Respublikasynda Radunisa güni bellenilýär. Şuňa laýyklykda, ilçihana 10-njy maý güni hem dynç almagy meýilleşdirýär.

Aslynda, Belarusyň Ministrler geňeşi tarapyndan 10 maýda tutuş ýurt derejesinde iş güni däl diýlip yglan edildi. Bu baradaky Karar Milli hukuk internet-portalynda paýlaşyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň