Soňky habarlar

Arhiw

8-nji maýda Aşgabatda jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler

10:3130.04.2021
0
4637
8-nji maýda Aşgabatda jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler

2021-nji ýylyň 8-nji we 22-nji maýynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berdi

Ka­bul ediş­lik Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lunyň 150-nji jaýynda — Türkmenistanyň Ada­lat mi­nistr­li­gi­niň bi­na­syn­da sa­gat 9:00-dan 12:00-a çen­li ge­çi­ril­ýär. Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon belgileri: 39-19-20; 39-19-21.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň