Soňky habarlar

Arhiw

Özbegistanyň Prezidentiniň Türkmenistana sapary

11:4129.04.2021
0
14314
Özbegistanyň Prezidentiniň Türkmenistana sapary
Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habaryna görä, şu gün özbek Lideri Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana sapar bilen geler. Saparyň çäklerinde iki döwletiň Baştutanlarynyň dostluk gatnaşyklaryny, hoşniýetli goňşuçylyk we strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak, köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy we sebitara gatnaşyklary giňeltmek meselelerini öz içine alýan gepleşikleri geçiriler.
Iki ýurduň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Prezidentiniň kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň hatyrasyna bagyşlanan çärelere hem gatnaşarlar.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň