Arhiw

Aşgabatda «365 günüň» täze dükany açyldy

20:2110.04.2021
1
28798
Aşgabatda «365 günüň» täze dükany açyldy

Aşgabadyň Garaşsyzlyk köçesiniň 50-nji jaýynda «365 gün» söwda zynjyrynyň täze dükany açyldy. Şeýlelikde, «365 günüň» paýtagtdaky dükanlarynyň sany 9-a ýetdi.

Täze dükanda müşderilere azyk önümleri we hojalyk harytlary hödürlenilýär. Bu ýerde milli aşhanamyzyň naýbaşy tagamlaryny tapmak hem mümkin.

«365 gün» öz müşderilerini her hepdede garaşylmadyk hoş habarlar bilen begendirip durýar. Duşenbeden anna çenli bolýan dürli arzanladyşlar müşderileriň bu söwda zynjyryna bolan gyzyklanmasyny barha artdyrýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň