Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň erkin göreş boýunça Almatyda geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşjak ýygyndysy belli boldy

11:3703.04.2021
0
10729
Türkmenistanyň erkin göreş boýunça Almatyda geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşjak ýygyndysy belli boldy

Erkin göreş boýunça şu ýylyň aprel aýynda Almaty şäherinde (Gazagystan) geçiriljek Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionatyna gatnaşjak milli ýygyndymyzyň düzümi belli boldy. Bu ýaryşyň netijesi türgenleriň Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga bolan mümkinçiligine täsirini ýetirer.

Has takygy, ýaryşda finala çykyp bilen ähli türgenlere Olimpiýa ýollanmasy berler.

Bu halkara ýaryşa gatnaşýan milli ýygyndymyz «Ak bulak» şypahanasynda ýerleşdi.

Erkin göreş boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy:

Ady we familiýasy

Wezipesi

Doglan wagty

1

Rozgeldi Seýidow

Türgen

1998

2

Kerim Hojakow

Türgen

1995

3

Perman Hommadow

Türgen

1999

4

Atamyrat Çarlyýew

Türgen

2000

5

Altymuhammet Öwezmyradow

Türgen

1998

6

Gurbanmyrat Öwezberdiýew

Türgen

1997

7

Döwletmyrat Orazgylyjow

Türgen

1996

8

Azat Gajiýew

Türgen

1998

9

Zyýamuhammet Saparow

Türgen

2000

10

Şatlyk Hemelýaýew

Türgen

2000

11

Ýusup Melejäýew

Baş tälimçi

1989

12

Batyr Borjakow

Tälimçi

1989

13

Magtymguly Zamanmyradow

Emin

1981

14

Amangeldi Serdarow

Lukman

1966

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň