Soňky habarlar

Arhiw

Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-da Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi

12:1926.03.2021
0
8512
Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-da Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli dabaraly konsert geçirildi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär.

Konsert Aşgabat baradaky aýdym-saz eserlerinden ybarat boldy.

Sahnada Gözel Hojaýewa, Altyn Nurmyradowa, Bahram Hüseýinow, Gözel Mätkerimowa, Seýitmyrat Orazow, Annaoraz Döwletow, Mansur Şaripow ýaly mugallymlardyr talyplar we konserwatoriýanyň akapela topary çykyş etdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň