Soňky habarlar

Arhiw

Daşoguz welaýatynda 1782 tonna tohumlyk şaly taýýarlanyldy

11:4416.03.2021
0
2526
Daşoguz welaýatynda 1782 tonna tohumlyk şaly taýýarlanyldy

Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän şaly arassalaýjy kärhana öňde duran ekiş möwsümi üçin 1782 tonna tohum taýýarlady. Olar şalynyň «Müňbaşy», «Nöküs-2», «Alenga» we «Bereketli» sortlarynyň tohumlarydyr ― diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär.

Bu tohum sebitdäki şaly ekişinde ulanylar. Şu ýyl welaýatda 8 müň gektardan gowrak meýdanda şaly ekmek meýilleşdirilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň