Arhiw

17-nji martda Aşgabatda TSTB-niň sergisi öz işine başlar

10:3316.03.2021
0
5159
17-nji martda Aşgabatda TSTB-niň sergisi öz işine başlar

Ertir ― 17-nji martda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň döredilmeginiň 13 ýyllygyna bagyşlanan sergi öz işine başlar.

Sergi ýurduň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde guralar, onuň maksady içerki telekeçiligiň üstünliklerini we mümkinçiliklerini görkezmekden ybaratdyr.

Şeýle hem sergide importyň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümleri öndürmekde ulanylýan täze önümler we innowasiýa ösüşleri ýaýbaňlandyrylar.

Sergä türkmen kompaniýalarynyň 190-sy gatnaşar. Ol üç gün dowam eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň