Soňky habarlar

Arhiw

Raşid Meredow HZG-niň ýolbaşçysy bilen wideoduşuşyk geçirdi

23:3210.03.2021
0
2090
Raşid Meredow HZG-niň ýolbaşçysy bilen wideoduşuşyk geçirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Halkara zähmet guramasynyň (HZG) Baş direktory Gaý Raýder bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň resmi saýty habar berýär.

Duşuşygyň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Global pandemiýanyň dünýäde durmuş-ykdysady ýagdaýlara edýän täsiri we sebit hem-de halkara derejelerindäki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň milli derejedäki hereketleri, şol sanda Türkmenistanda ýiti ýokanç keseliniň pandemiýasyna garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasynyň kabul edilendigi beýan edildi.

Halkara zähmet guramasynyň Konwensiýalaryna Türkmenistanyň mundan beýläk-de goşulmak meselelerine jikme-jik seredildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň