Soňky habarlar

Arhiw

"Ak Tam Bazary" anna güni arzanlaşygyna çagyrýar

10:1905.03.2021
0
2426
"Ak Tam Bazary" anna güni arzanlaşygyna çagyrýar

Şeýlelik bilen "Ak Tam Bazary" onlaýn söwda platformasynda hepdelik anna güni arzanlaşyk çäresi ýetip geldi.

Bu gowy harytlary amatly bahadan satyn alyp boljak pursatdyr.

Şu günki çärä gatnaşyjylar şu aşakdakylardan ybarat:

 

  • "Turkmen Senagat"-dan kabel kanallary;

  • "Salkyn Otag"-dan howa enjamlary ;

  • "Bahar Gyňaç"-dan ýaglyklary kebşirlemek hyzmaty;

  • Sumak RR-dan suw-nasos enjamlary;

  • Jotun-dan ýokary hilli boýaglar;

  • "Caspian"-dan premium derejeli nasoslary.

Bu önümler bilen Ak Tam Bazary web sahypasyndaky dükanlaryň özüniň aýratyn sahypasynda tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň