Soňky habarlar

Arhiw

«Awstraliýa poçtasy» Türkmenistana poçta ugratmak hyzmatyny ýola goýdy

13:5604.03.2021
0
5725
«Awstraliýa poçtasy» Türkmenistana poçta ugratmak hyzmatyny ýola goýdy

«Australia Post» poçta aragatnaşyk kompaniýasy resmi saýtynda şu aýdan başlap, Awstraliýadan Türkmenistana poçtalary eltip bermek hyzmatyny ýola goýandygyny habar berdi.

Häzirki wagtda Awstraliýadan biziň ýurdumyza diňe hat görnüşindäki resminamalary iberip bolýar. Hatlar 9-dan 25 gün aralygynda bellenen salga barar.

«Türkmenpoçtanyň» bolsa halkara poçta gatnawlaryny şu ýylyň ýanwar aýynda dikeldendigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň