Soňky habarlar

Arhiw

Serdar Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly at dakyldy

22:3203.03.2021
0
9792
Serdar Berdimuhamedowa  «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezindenti şu gün – 3-nji martda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby-hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, polkownik Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly ady dakykdy.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň ählisi hem şu hormatly ada mynasyp boldular.

Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň