Soňky habarlar

Arhiw

“Ak Tam Bazary” täze hyzmatdaşy bilen tanyşdyrýar

14:4401.03.2021
0
2555
“Ak Tam Bazary” täze hyzmatdaşy bilen tanyşdyrýar

“Ak Tam Bazary” topary, täze hyzmatdaşy “Nanofiber”-i hödürlemekden hoşallyk duýýar.

Kompaniýa hil taýdan meňzeş bolmadyk, innowasiýanyň önümi bolan nanofiberden penjire torlaryny hödürleýär.

“NANOFIBER” penjiresi “nanofilter” otagy şulardan goraýar:

  • mör-möjekler we bölejik maddalardan;
  • hapalanan howanyň zyýanly maddalaryndan;
  • duman we tüsse tüsseden;
  • mikroblardan we bakteriýalardan;
  • zeňden;
  • ýagyşdan we zowwam şemaldan.

Bulardan başga-da, “NANOFIBER” allergiýadan ejir çekýänler şeýle-de demgysma keselliler üçin ideal çözgütdir. Takmynan 0.05-0.1 mikron bolan nanofibrleriň ululygy sebäpli, “NANOFIBER” öýüňizi ähli allergen maddalardan arassalaýar.

“NANOFIBER”-iň penjire gözenekleri, 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda, her gün arassa we tämiz howa berip, öýlere ajaýyp kömekçi bolar.

Habarlaşmak üçin:

Inst: @nanofiber_tm;
+99362215555;
+99362755554;
+99362455557.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň