Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň häkiminiň orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

23:4622.02.2021
0
23558
Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň häkiminiň orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Balkan welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary Mämiýewa Bahargül Amanmyradowna berk käýinç yglan edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň