Soňky habarlar

Arhiw

«Sewilýa» Serdar Azmun bilen gyzyklanýar

13:0921.02.2021
0
5418
«Sewilýa» Serdar Azmun bilen gyzyklanýar

«Zenit» futbol toparynyň hüjümçisi Serdar Azmun Ispaniýanyň «Sewilýa» toparynyň ünsüni özüne çekdi diýip, «Estadio Deportivo» habar berýär. 

Çeşmäniň habaryna görä, klub düzümine gerekli birnäçe hüjümçiniň gysga sanawyny düzdi. Bu sanawda eýranly türkmen Serdar Azmun hem bar.

Azmun möwsümiň ahyrynda «Sewilýa» bilen hoşlaşjak En-Nesiriniň ornuny tutup biler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň