Soňky habarlar

Arhiw

Russiýada mugt okamak mümkinçiligi dowam edýär

16:2819.02.2021
0
34024
Russiýada mugt okamak mümkinçiligi dowam edýär

Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň «Daşary ýurtlular üçin Russiýa Federasiýasynda bilim» maglumat portalynda habar berlişi ýaly, okuwa dalaşgärleri hasaba almak  2021-nji ýylyň 15-nji martyna, Moskwa wagty bilen sagat 00.00-a çenli uzaldyldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň bilim, ylym we medeniýet bölümi habar berdi.

Bagtyňy synamak we hasaba alaynmak üçin aşakdaky telefon belgisi we e-poçta bilen habarlaşmak haýyş edilýär:

Mundan ozal Russiýada daşary ýurtlularyň mugt bilim almagy üçin hasaba alynmagyň açylandygyny habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň