Soňky habarlar

Arhiw

“Salkyn Otag” ýene bir arzanladyş çäresini geçirýär

15:1812.02.2021
0
2051
“Salkyn Otag” ýene bir arzanladyş çäresini geçirýär

Bu gün resmi taýdan senenama görä - Hytaýyň Täze ýyly. Bu baýramçylyk dünýäde milliardlarça adam tarapyndan bellenilýär.

Hytaýyň köçeleri we jaýlary gyzyl çyralar bilen bezelip, Täze ýyl üçin baýramçylyk saçaklary ýazylýar.

Şol sebäpli “Salkyn Otag” kompaniýasy, bu anna günündäki arzanladyş çäresini Hytaýyň Täze ýylyna bagyşlaýar.

Ine, şu hepdäniň arzanladylan önümleri:

  • Sowadyjy (split sistema) “GREE” “COZY” 12000 Btu modeli   -5%
  • Sowadyjy (split sistema) "GREE" “FAIRY” 12000 Btu modeli -5%
  • Sowadyjy (split sistema)  "CARRIER" 12000 Btu modeli -5%
  • Sowadyjy (split sistema)  "ELECTROLUX" 18000 Btu modeli -5%
  • Sowadyjy (split sistema) "CARRIER" 18000 Btu modeli -5%
  • Suw ýyladyjy (boýler) Thermex 100л. (ER 100) -5%
  • Elektrik konwektor Ballu 1 кВт (Enzo Series) -5%
  • Elektrik konwektor Ballu 1,5 кВт (Enzo Series) -5%

Kondisionerleri, howa çalşygy we ýyladyş ulgamlaryny oturtmak we hyzmat etmeklik boýunça ýöriteleşdirilen “Salkyn Otag” kompaniýasy, ýokarda görkezilen enjamlaryň ählisiniň Hytaýdan getirilendigini we önümleriň hili üçin 100% kepillik berýär.

Has giňişleýin maglumat üçin +99312 50-80-60 belgä jaň edip bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň