Soňky habarlar

Arhiw

“Ak Tam Bazarynda” hepdelik arzanlaşyk çäresi ýetip geldi

10:5905.02.2021
0
1840
“Ak Tam Bazarynda” hepdelik arzanlaşyk çäresi ýetip geldi

Her anna güni “Ak Tam Bazary” onlaýn söwda platformasy, däp bolup gelýän “Anna gününiň pursadyny elden gidermäň!” arzanlaşyk çäresini yzygiderli geçirýär.

Şonuň üçin, häzirki wagtda onlaýn platforma harytlaryň käbir bölümlerinde  arzanladyşlary geçirip müşderileri begendirýär.

Şeýlelik-de, bu anna güni arzan bahadan harytlaryny satyn alyp boljak çärä gatnaşyjylar:

  • “Sumak”-dan RR nasos enjamlary

  • “Ariston”-dan suw gyzdyryjylary

  • “HK Salkyn Otag”-dan howalandyryş enjamlary

  • “Türkmen Senagat”-dan elektrik geçirijileri üçin kabelleri

  • “Bahar Gyňaç”-dan ýaglyklary dikeltmek dikletmek hyzmaty

  • “Görk gapy”-dan içki gapylar

  • “Asia tech”-den akylly enjamlar

“Ak Tam Bazary” web sahypasynda markalaryň hersiniň sahypasynda ýerleşýän arzanladyşda hödürlenýän harytlar bilen tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň