Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Energetika ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşyny tassyklady

23:5504.02.2021
0
12211
Türkmenistanyň Prezidenti  Energetika ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşyny tassyklady

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekip, bu ministrligiň merkezi edarasynyň gurluşyny tassyklady.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň