Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşygyny tassyklady

23:5204.02.2021
0
8377
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşygyny tassyklady

4-nji fewralda geçirilen iş maslahatynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň merkezi edarasynyň gurluşygyny tassyklady.

"Watan" habarlar gepleşiginde aýdylyşy ýaly, milletiň Lideri bu Karara Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen gol çekdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň