Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti "Türkmenhimiýanyň" Düzgünnamasyny tassyklady

23:5104.02.2021
0
5883
Türkmenistanyň Prezidenti "Türkmenhimiýanyň" Düzgünnamasyny tassyklady

“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni hakyndaky Düzgünnama we onuň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň