Soňky habarlar

Arhiw

«Güneşli zaman» täze ýylda täze hünärmenleri işe çekýär

18:5807.01.2021
0
4953
«Güneşli zaman» täze ýylda täze hünärmenleri işe çekýär

«Güneşli zaman» gozgalmaýan emläk gullugy täze ýylda emläk hyzmatlary, hususan-da, gurluşyk pudagy boýunça işleriň gerimini has-da giňeltmegi meýilleşdirilýär.

Gullukda işleriň gerimi barha artýar, şonuň üçin hem oňa täze, başarjaň hünärmenler zerur.   

Häzirki wagtda dizaýnerler we degişli hünärmenler işe alynýar. Boş iş orunlary baradaky doly maglumatlary şu salggylardan alyp bolar:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň