Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky Amerikan merkezi, “EducationUSA” sessiýasyna gatnaşmaga çagyrýar

12:0806.01.2021
0
12202
Aşgabatdaky Amerikan merkezi, “EducationUSA” sessiýasyna gatnaşmaga çagyrýar

Aşgabatdaky Amerikan merkezi 9-10-njy synp okuwçylarynyň ene-atalaryny 9-njy ýanwarda sagat 18:00-da onlaýn ýagdaýda geçiriljek “EducationUSA” toparynyň maglumat sessiýasyna gatnaşmaga çagyrýar.

“EducationUSA” toparynyň agzalary Amerikada okamaga taýýarlyk programmasy – UCA baradaky ähli soraglaryňyza jogap berer.  

Sessiýa türkmen, rus we iňlis dillerinde geçiriler.

Sessiýa gatnaşmak üçin http://bit.ly/ParentSession2021 salgysyndan ýazylyp bilersiňiz.

Islendik ýüze çykan soraglar boýunça, Merkezi e-poçta salgysyna ýüz tutup bilersiňiz: AmericanCenterAshgabat@state.gov.

 

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň