Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäherindäki jemgyýetçilik kabul edişliginiň wagty belli boldy

15:2805.01.2021
0
6431
Aşgabat şäherindäki jemgyýetçilik kabul edişliginiň wagty belli boldy

2021-nji ýylyň 9-njy we 23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär.

Ka­bul­ ediş­lik ­Aş­ga­bat­şä­he­ri­niň­ Ar­ça­bil­ şa­ýo­lunyň­­ 150-nji jaýynda­—­Türkmenistanyň Ada­lat mi­nistr­li­gi­niň bi­na­syn­da­­ sa­gat 9:00-dan 12:00-a çen­li ge­çi­ril­ýär.­­

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon belgileri: 39-19-20; 39-19-21.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň