Arhiw

2021-nji ýylda Balkan welaýatynda 13 ýyladyşhana gurlar

11:4330.12.2020
0
6396
2021-nji ýylda Balkan welaýatynda 13 ýyladyşhana gurlar

«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazetiniň habaryna görä, şu ýyl Balkan welaýatyndaky ýyladyşhanalaryň diňe üçüsi önümlerini daşary ýurtlara eksport eden bolsa, öňümizdäki ýylda olaryň sany birnäçe esse artar.

TSTB-niň agzalary deňiz ýakasyndaky şäherde geljek ýylda täze ýyladyşhanalaryň 13-sini gurarlar.

Häzirki wagtda döwlet tarapyndan täze ýyladyşhanalary gurmak üçin ýer bölekleri bölünip berilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň