Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly sürüjiler garly howada seresap bolmaga çagyryldy

21:2025.12.2020
0
19243
Türkmenistanly sürüjiler garly howada seresap bolmaga çagyryldy

Şu gün türkmenistanly sürüjiler SMS habarnamasy arkaly garly howada ätiýaçly bolmaga çagyryldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy tarapyndan ugradylan SMS-de şeýle diýilýär:

 «Hormatly sürüjiler! Gyş paslynda howanyň sowamagy bilen ýollarda döreýän sürçek zerarly sürüjileriň awtoulaglary seresap dolandyrmagyny ýatladýarys! PÝGG».

Hepdäniň ahyrynda Aşgabatda we sebitlerde gar ýagjakdygyny habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň