Soňky habarlar

Arhiw

Ýaponiýa daşky gurşaw maýa goýumlaryny goldamaklyk üçin 19 milliard dollar möçberinde gazna döretmekligi meýilleşdirýär

10:3505.12.2020
0
387
Ýaponiýa daşky gurşaw maýa goýumlaryny goldamaklyk üçin 19 milliard dollar möçberinde gazna döretmekligi  meýilleşdirýär

Ýapon hökümeti ekologiýa taýdan arassa sebitlere maýa goýumlaryny goldamaklyk üçin takmynan, 19 milliard dollar möçberinde 12 trillion ýen gaznasyny döretmeklik meýilnamasyny göz öňünde tutýar.

Dörediljek bu gazna, hökümetiň indiki hepde yglan etmegine garaşylýan üçünji höweslendiriş çäresine goşular.

Ýaponiýa 2030-njy ýylyň ortalaryna çenli benzin bilen işleýän täze awtoulag satuwyny gadagan etmekligi we gibrid ýa-da elektrik ulaglaryny goldamaklygy meýilleşdirýär.

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň