Soňky habarlar

Arhiw

“Türkmenawtoulaglary” agentligi şertli esasda tölegsiz okuwlary hödürleýär

14:1104.12.2020
0
10758
“Türkmenawtoulaglary” agentligi şertli esasda tölegsiz okuwlary hödürleýär

 “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy, “D” derejesi üçin sürüjilik şahadatnamasyny almak boýunça okuwa çagyrýar.

Okuwlar  tölegsiz ýagdaýda bolup, tamamlanandan soň raýatlara awtobus sürüjisi hökmünde işlemeklik teklip ediler.

Okuwlara ýazylşyk, 2020-nji ýylyň  31-nji dekabra çenli dowam edýär.

Habarlaşmak üçin salgysy: Aşgabat şäheri Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistanyň gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolynyň ugry.

Telefon belgilerimiz: 44-33-19, 44-33-20, 44-33-11.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň