TÝL ― 2020: şenbe güni jemleýji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

19:5027.11.2020
0
3267
TÝL ― 2020: şenbe güni jemleýji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

28-nji noýabrda ― şenbe güni Türkmenistanyň futbol çempionatynda jemleýji ― 28-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler. Eýýäm ilkinji üç orny belli bolan çempionatymyzda jemleýji tapgyryň duşuşyklaryna Aşgabadyň, Marynyň we Türkmenbaşy şäheriniň janköýerleri stadionlardan tomaşa edip bilerler.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy Ýokary liganyň 28-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň geçiriljek ýeri, başlanjak wagty we eminleri barada aşakdakylary habar berýär:

28.11.2020 ý. (şenbe)

 “Altyn Asyr” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: R.Ereşow (Türkmenabat ş.), A.Jumaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

 

 “Merw” – “Köpetdag”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: A.Gurbanow (Aşgabat ş.), B.Atdyýew (Tejen ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)

 

“Ahal” – “Aşgabat”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: Ç.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), A.Begnazarow (Mary ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: B.Atajanow (Daşoguz ş.)

 

“Şagadam” – “Energetik”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: N.Garajaýew (Aşgabat ş.), M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň