Soňky habarlar

Arhiw

«Huawei» elektrikli awtoulag bazaryna girýär

18:0825.11.2020
0
404
«Huawei»  elektrikli awtoulag bazaryna girýär

Hytaýda äpet litiý batareýalaryny öndürýän häzirki zaman «Amperex Technology» («CATL») we «Changan Automobile» kompaniýalary «Huawei»  şereketi bilen täze akylly awtoulag markasyny döretmeklik üçin birleşdiler.

«20minutes.fr»-iň habaryna görä, bu üç kompaniýanyň «Elektrikli akylly ulag markasy» diýlip kesgitlenen ulagy döretmeklik meýli, olaryň Hytaýyň döwlet telewideniýesine beren beýanlary bilen gutarnykly boldy. Beýanda  täze tehnologiýa bilen 5 ýylyň içinde 23 sany elektrik önüminiň we 105 sany modeliň bazara çykaryljakdygy mälim edildi. Bu tehnologiýanyň «Changan Automobile Research & Development 4.0» tarapyndan işlenip düzülendigi mälim edildi.

Hytaýda ägirt litiý batareýalaryny öndürýän häzirki zaman «Amperex Technology» («CATL») we «Changan Automobile» kompaniýalary «Huawei»  şereketi bilen bilelikde akylly awtoulagdan başga-da «akylly durmuş» we «akylly energiýa» ulgamyny döretmeklik isleýändiklerini mälim etdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň