Soňky habarlar

Arhiw

Hytaýyň prezidenti Si Szinpin G20 ýurtlarynyň liderlerini «QR kod» tehnologiýaly halkara syýahatçylyk ulgamyny döretmäge çagyrdy

16:3924.11.2020
0
609
Hytaýyň prezidenti Si Szinpin G20 ýurtlarynyň liderlerini «QR kod» tehnologiýaly halkara syýahatçylyk ulgamyny döretmäge çagyrdy

Hytaýyň prezidenti Si Szinpin, halkara syýahatyň köne ugruna dolanmaklyk üçin «QR kod» tehnologiýaly halkara syýahatçylyk ulgamyny döretmäge çagyrdy.

«BBC»-iň habaryna görä, Hytaýyň prezidenti Si Szinpin G20 liderler sammitinde täze görnüşli koronawirus ýokanç keseli sebäpli bozulan halkara syýahatyny ýeňilleşdirmeklik üçin täze teklip berdi.

Si Szinpin, nuklein kislotasynyň synag netijelerine esaslanýan saglyk şahadatnamalarynyň «QR kod» tehnologiýasy esasynda dörediljek «global mehanizm» bilen tassyklanyp bilinjekdigini we bu ýol bilen syýahatyň aňsatlaşdyryljakdygyny aýtdy.

Bu mehanizme köp sanly ýurduň gatnaşyp biljekdigine ünsi çeken Si Szinpin: «Syýasat we ülňülerimizi has-da sazlaşdyrmaly hem-de adamlaryň yzygiderli syýahat etmegini aňsatlaşdyrmaklyk üçin örän gysga möhletde giň mümkinçilikleri döretmeli.» – diýip belledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň