Soňky habarlar

Arhiw

Wise-premýer Ş.Durdylyýew ýürek keseli bilen hassahana ýerleşdi

23:3023.11.2020
0
57052
Wise-premýer Ş.Durdylyýew ýürek keseli bilen hassahana ýerleşdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şamuhammet Durdylyýewiň ýürek keseli bilen bagly hassahana ýerleşendigi sebäpli, onuň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Baýramgeldi Orazgeldiýewiç Öwezowyň üstüne ýüklenildi. Bu barada TDH habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň