Soňky habarlar

Arhiw

“Ak Tam Bazarynda” anna güni arzanladyş yglan edýär

10:0220.11.2020
0
4778
“Ak Tam Bazarynda” anna güni arzanladyş yglan edýär

“Ak Tam Bazary” onlaýn söwda platformasy, “Anna güniniň pursadyny elden gidirmäň!” arzanlaşyk çäresinde ýene-de birnäçe arzanladyşlary hödürleýär.

Bu gezek “Salkyn Otag” HK howa enjamlaryny, “Azia tech” tehnologiýasyndan elektron enjamlary, “Elle” dükanyndan erkek aýakgaplary, “RR”-dan nasos enjamlary, “Süýji gün” tortlaryny satyn alyp bilersiňiz.

Markalaryň hersiniň sahypasynda ýerleşýän aktam.info web sahypasynda arzanladyşda hödürlenýän harytlar bilen tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň