Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara forum geçiriler.

23:5018.11.2020
0
1882
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara forum geçiriler.

2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara konferensiýa geçiriler. Şu gün Watan habarlar gepleşiginde, Türkmenistanyň Prezidenti çäräniň ýokary guramaçylyk  derejesinde geçirilmelidigi baradaky Karara gol çekdi. 

Şu ýyl Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk statusyna eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny bellär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň