Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda ýylyň ilkinji garyna şu hepdede garaşylýar

11:5817.11.2020
0
51003
Türkmenistanda ýylyň ilkinji garyna şu hepdede garaşylýar

Meteorologlaryň çaklamagyna görä, şu hepdäniň ahyrynda Türkmenistanyň ýaşaýjylary gyşyň ýakynlaşýandygyny duýarlar we ilkinji gary görerler. Bu barada meteo.gov.tm  habar berýär.

Iň ýokary sowuk ýurdumyzyň demirgazygynda bolar. Ýagny, ertir 17-nji noýabrda Daşoguz welaýatynda howanyň temperaturasy daňdan -5-den -9-a çenli peseler. Balkan, Ahal we Mary welaýatlarynda irden  -1-den -3-e çenli howanyň sowamagyna gündizine bolsa + 10 -dan  +12-ä çenli ýyly bolmagyna garaşylýar

18-19-njy noýabrda paýtagtyň ýaşaýjylary aýaz we ygally gar bilen ýüzbe-ýüz bolarlar: irden termometr -1,-2, günortan  + 1 + 2 görkezer. Daşoguz sebitinde gijeki temperatura  -8  -10 çenli ýokarlanar, gündizine  -1  0 derejeden ýokary geçmez, ygal düşmez. Lebap welaýatynda irden birneme ýyly bolar: -4  -6 çenli, gündizine + 3   + 8 çenli, ýagyş ýagmaz. Balkan, Ahal we Mary welaýatlarynda howa irden -2 -5, günortan bolsa Balkan sebitinde iň yssy bolar  ýagny, 8-e çe-nli. 18-nji noýabrda çarşenbe güni Ahalda we Maryda ýagşyň we garyň ýagmagyna garaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň